Ferm Kinderopvang

Ferm Kinderopvang vzw (voorheen Landelijke kinderopvang vzw) organiseert kinderopvang in Vlaanderen. De opvang gebeurt bij onthaalouders thuis, in initiatieven buitenschoolse opvang en in kinderdagverblijven. In 6 lokale diensten richt Ferm Kinderopvang  zich specifiek op de opvang van kinderen uit kwetsbare gezinnen. Armoede, gebrek aan draagkracht, migratie en anderstaligheid kenmerken deze gezinnen. Dit project richt zich tot de Limburgse onthaalouders.

Project: Kids en Boeks

Een goede taalstart geeft kinderen meer slaagkansen in onderwijs. Bovendien heeft dit  een positief effect op integratie en participatie in de samenleving. Onthaalouders werken met de allerkleinsten en hebben een belangrijke taak in het stimuleren van taalontwikkeling. Met dit project krijgen onthaalouders theoretisch (via vormingen en ondersteuning) en praktisch (via lerende netwerken verspreiden van didactisch materiaal en boekenpakketten) de kans om op een laagdrempelige manier kinderen en ouders uit kwetsbare gezinnen extra aandacht te geven. Zij kunnen de ouders het belang van voorlezen voor de ontwikkeling van het kind bijbrengen. De didactische materialen zijn hierbij handige hulpmiddelen.

Steun door ehvl
€5.000
Organisatie
Ferm Kinderopvang
Ferm Kinderopvang 2020