Internaat Sint-Aloysius

Internaat Sint-Aloysius (SAZ) is een gemengd internaat voor een 30-tal kleuters en kinderen van het lager en secundair onderwijs van alle scholen in en rond Sint-Truiden. Een steeds groter wordende groep vormen kinderen in armoede en kinderen die al dan niet vrijwillig vanuit instanties worden doorverwezen naar het internaat.

Project: Een warme thuis op het SAZ-internaat

Deze kinderen botsen vaak op heel wat drempels die het niet mogelijk maken deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten (kosten, vervoer, tijd, extra zorgen,…). Het SAZ-internaat ontwikkelt een pakket activiteiten dat het buitenschools zal aanbieden aan zijn kinderen en jongeren. Met de hulp van Een Hart voor Limburg zal het materialen aankopen die duurzaam kunnen ingezet worden in de buitenschoolse activiteiten. Door deel te nemen aan deze activiteiten vergroot de leefwereld van deze kinderen; leren ze de maatschappij, zichzelf en anderen kennen en worden ze voorbereid op een volwaardige deelname aan de samenleving.

Steun door ehvl
€6.000
Organisatie
Internaat Sint-Aloysius
Internaat Sint-Aloysius 2020