OCMW Lanaken

Het gemeentebestuur Lanaken heeft samen met de dienst integratie een gedragen integratiebeleid opgezet. Met dit project richten ze zich concreet naar anderstalige kinderen die in Lanaken wonen of verblijven en deelnemen aan de speelpleinwerking tijdens de vakantieperiodes.

Project: Taalproject binnen speelpleinwerking Lanaken

Om taalachterstand te beperken en taalverlies na een vakantieperiode te bestrijden organiseert de speelpleinwerking Lanaken een taalproject voor anderstaligen kinderen van 2,5 tot 16 jaar. Om hun kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot taalverwerving te verhogen zullen de animatoren voorgaand aan de vakanties hierover een opleiding krijgen. Elke activiteit herbergt vaak talige mogelijkheden: koken, sport, beweging, toneel etc. Door samen te werken met heel wat actoren binnen de gemeente (dienst jeugd, straathoekwerker, Stap Vooruit, K&G, Rode Kruis opvangcentrum) trachten zij zoveel mogelijk kinderen te bereiken. De communicatie naar de scholen toe zal voornamelijk gefaciliteerd worden vanuit het Flankerend Onderwijsbeleid.

Steun door ehvl
€2.500
Organisatie
OCMW Lanaken
OCMW Lanaken 2020