Rugbyclub Hasselt

Dit initiatief kadert binnen een Europees project ter promotie van mixed ability rugby, een inclusieve teamsport die een erg uitdagend karakter heeft. Ouders, supporters en (oud-)spelers van de Hasseltse rugbyclub fungeren als faciliterende spelers voor de doelgroep: spelers vanaf 17 jaar die doorheen de mazen van het socio-sportieve netwerk vallen.

Project: Uitbouw van een MIXAR-team

MIXAR-team staat voor MIXed Ability Rugbyteam. De rugbyclub wil hiervoor vooral de jongeren uit de wijk rond de club aantrekken. Een faciliterend team gevormd en gegroeid vanuit de club gaat met de jongeren aan de slag. Het doel is naast een sportieve uitlaatklep ook een gevoel van verbondenheid en basiswaarden en normen mee te geven zoals respect, fair play en teamspirit. Het uiteindelijke resultaat is een stapsgewijze doorstroom naar de reguliere club waarin de jongere zijn taak als faciliterend teamlid voor een andere jongere zal opnemen.

Steun door ehvl
€1.000
Organisatie
Rugbyclub Hasselt
Rugbyclub Hasselt 2020