Samana

Samana is een erkende mantelzorgvereniging. Mantelzorgers zorgen voor mensen uit hun directe omgeving: partner, kinderen, ouders, broers en zussen, vrienden of andere personen met wie je een band hebt. Dit project richt zich op jonge mantelzorgens (JMZ).

Project: Samen naar een mantelzorgvriendelijke school

In gezinnen met een migratieachtergrond wordt minder gebruik gemaakt van externe hulp waardoor de zorglast vaak bij de JMZ komt. Dit project in een school wil de JMZ in hun kracht zetten om de situatie bespreekbaar te maken. Door op school te sensibiliseren rond het thema komt er meer begrip voor hun situatie. JMZ worstelen vaak met de combinatie van de zorg thuis en hun schoolcarrière en sociaal leven. De school voorziet i.s.m. Samana in extra flexibiliteit naar examens en schoolwerk, organiseert klasgesprekken, verwenmomenten, buddy-momenten etc. Hiermee trachten ze de JMZ te versterken in hun positie met een positief gevolg.

Steun door ehvl
€5.000
Organisatie
Samana
Samana 2020