Vriendschap

Vzw Vriendschap wil lokale ontmoeting en solidariteit tussen mensen bevorderen. De werking situeert zich op het domein van armoedebestrijding, sociale cohesie en gemeenschapsvorming. In Runkst organiseert de vzw het sociaal restaurant Klavertjevier.

Project: Sterrenkoks: koken in vriendschap

Het project Sterrenkoks focust op maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen tussen 7 en 12 jaar. Speelse kooknamiddagen op zaterdag vormen in dit project de receptuur om kinderen van Runkst zinvolle vrije tijd te bieden, maar ook om hen en hun ouders warm te maken voor budgetvriendelijke gezonde voeding. Er wordt thema-gericht (Halloween, Kermis, Valentijn etc.) gewerkt en de deelnemers hebben inspraak in de gerechten. Ouders worden uitgenodigd om dit samen met hun kinderen te doen om zo het sociale vangnet van het gezin te vergroten. Binnen het project kan vzw Vriendschap haar kennis omtrent gezonde voeding, budgetvriendelijk koken, koken met seizoensgroenten en tegengaan van voedselverspilling ruimer inzetten.

Steun door ehvl
€3.500
Organisatie
Vriendschap
Vriendschap vzw 2020