Vrije Lagere School PAleiS

De Parochiale School PAleiS probeert door gedifferentieerd te werken (soms in groepen, soms met twee leerkrachten in de klas) tegemoet te komen aan ‘alle’ kinderen. Dat houdt in dat bijdehandse kinderen extra-kansen krijgen terwijl kinderen die wat trager werken op zorgbrede aandacht mogen rekenen. Als “preventieve maatregelen” in het antipestplan zijn “welbevinden” en het zorgen voor een “positief zelfbeeld” prioritair.

Project: Conflictcoaches

Conflictcoaches is een project waarbij neutrale, opgeleide leerlingen ingeschakeld worden om te bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen van de basisschool, door middel van peer mediation. Met dit project zet de school in op een “verbindend schoolklimaat” waarbij het empathisch vermogen van leerlingen wordt aangewakkerd en preventief wordt opgetreden bij pestgedag. Het inzetten van heterogene duo’s moet gelijke kansen verhogen: bijvoorbeeld een sterk taalvaardige leerling samen met een minder taalvaardige leerling. Dit moet bijdragen tot de ontwikkeling van een positief zelfbeeld van anderstalige leerlingen.

Steun door ehvl
€2.500
Organisatie
Vrije Lagere School PAleiS
Vrije Lagere School PAleiS 2020