Atlas College Genk

Het Atlas College wil een plek zijn waar mensen zich verbinden, waar leerlingen en leerkrachten elkaar ontmoeten rond gemeenschappelijke interesses en passies, waar zij samen leren en leven. De school biedt kwaliteitsvol onderwijs in de wereld van vandaag en morgen. Met zijn brede studieaanbod speelt het Atlas College in op de verscheidenheid aan talenten van leerlingen. Leerlingen vullen hun koffer met de kennis die ze nodig hebben om dat doel te bereiken, om hun plaats in de wereld te vinden.

ReCircleStore by Atlas

Atlas College verplaatst het traditionele onderwijsconcept naar een winkelpand en doorbreekt hiermee de sleur en routine van kwetsbare, niet gemotiveerde jongeren. Deze jongeren schatten het belang van het behalen van een diploma laag in, ze haken vroegtijdig af, verwerven geen job, blijven in de vicieuze cirkel van kansarmoede, … Met dit project worden ze ondergedompeld in de circulaire economie; meer specifiek in het vak mode. Dit werkplekleren biedt niet alleen heel wat uitdagingen, maar tevens unieke opportuniteiten voor de leerlingen. Door de samenwerking met o.a. handige ouders, naaimoeders, influencers in circulaire economie en professionals beschikken de leerlingen over een ruimer netwerk zodat zij individueel kunnen opgevolgd en begeleid worden om hen zo naar een hoger niveau te tillen.

Corona-proof maken van de ReCircleStore

In de winkeloppervlakte kan het Atlas College de veiligheid van drie klasbubbels garanderen, mits de nodige voorzorgsmaatregelen: schermen tussen de naaimachines, schermen aan de kassa en toonbank van de leerwinkel etc. Daarnaast willen ze extra ondersteuning geven aan psychisch kwetsbare jongeren in het project: nablijven om individuele hulp te krijgen, gebruik te kunnen maken van ICT-materialen die thuis niet ter beschikking staan of eventuele professionele psychische hulp aanbieden.

Steun door ehvl
€14.500
Organisatie
Atlas College Genk
Atlas College Genk