BuSO De Wissel – provinciale school

BuSO De Wissel is een provinciale school voor buitengewoon secundair onderwijs met opleidingsvorm 1-2-3-4. Dit project richt zich voornamelijk op de leerlingen van de zorgklas (OV1) in Zwartberg: jongeren met een matige of ernstige verstandelijke beperking in voorbereiding op een toekomst in een beschermde omgeving.

Snoezelruimte voor de zorgklas

Opleidingsvorm 1 is uitgerust om schoolse activiteiten aan te bieden op vlak van wonen, werken en vrije tijd. De kwetsbare jongeren uit de zorgklas hebben nood aan ontwikkelingsstimulerende zorg. Snoezelen is een ontspannende, belevingsgerichte activiteit. De jongeren worden hier sensomotorisch gestimuleerd door het aanbieden van zintuiglijke prikkels in een warme, veilige omgeving. Het feit dat dit in een school ingericht wordt, is een waardevolle ontwikkelingskans voor deze jongeren.

Steun door ehvl
€7.000
Organisatie
BuSO De Wissel – provinciale school
BuSO De Wissel – provinciale school