CAR Hasselt/Genk – vzw LITP

CAR (Centrum voor Ambulante Revalidatie)  is er voor alle generaties, ook mensen met minder kansen zijn extra welkom. Ze zien en voeden kracht en talenten met een warme en persoonlijke aanpak. Vanuit kennis en passie hebben ze verschillende antwoorden in huis. En niet onbelangrijk; de zorg die CAR biedt is betaalbaar. Het CAR biedt ambulante begeleiding aan kinderen met verschillende problematieken. 1 van de prioritaire doelgroep zijn kinderen met een gehoorstoornis en cochleair implantaat. De begeleiding is gericht zowel op het individue als zijn context.

Een multidisciplinaire aanpak voor kinderen met een gehoorstoornis en cochleair implantaat

In het revalidatieprogramma dat CAR aanbiedt zien ze dat de doelgroep voornamelijk gebruik maakt van de dienst logopedie en audiologie. Andere disciplines worden te weinig ingeschakeld. Uit onderzoek blijkt dat begeleiding vanuit verschillende disciplines de participatie van kinderen kan verhogen. Met dit project willen ze noodzakelijke didactische materialen aankopen om hun aanbod te vergroten. Zo trachten ze de verschillende domeinen (communicatie, executieve functies, motoriek en evenwicht, zelfredzaamheid, spel- en sociale vaardigheden) aan te spreken en te empoweren om de kinderen een rijker leven te kunnen aanbieden. Heden en toekomst worden op hen afgestemd; de algemene ontwikkeling stimuleren staat centraal.

Steun door ehvl
€5.500
Organisatie
CAR Hasselt/Genk – vzw LITP
CAR Hasselt/Genk – vzw LITP