Kinderen en jongeren kansen geven

Exact 4.069.393 miljoen euro hebben geïnvesteerd in de toekomst van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Een monsterbedrag dat sinds de oprichting in 2024 rechtstreeks naar deze kinderen en jongeren ging. Indrukwekkend! 

  • In 2024 bedraagt de steun aan onze 29 initiatieven maar liefst 179.820€
  • Momenteel finaliseren we Oproep 2024-2 "Vanuit basisonderwijs sterker tegen kansarmoede" . Hiervoor voorziet Een Hart voor Limburg 150.000€ aan financiële steun. Welke deze zijn zullen zijn kom je later dit jaar te weten. 

Ondersteuningsprojecten:

  • TALim (Talenten Academie Limburg) waarvan we stichtend lid zijn; zal voor 2024 opnieuw een financiële steun van 30.000€ krijgen van Een Hart voor Limburg voor de verdere uitbouw van hun werking. 
  • EDU-Sherpa: Universiteit Hasselt heeft het project EDU-Sherpa project ingediend bij Vlaams minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle. Die maakt 150.000 euro vrij om de komende twee jaar aan de doorstroom van jongeren in kansarmoede aan het hoger onderwijs te werken. EHvL is 1 van de 19 bondgenoten in dit project.

Incubator-initiatief: momenteel loopt er geen incubator-initiatief. 

€14.300

Domo Hasselt vzw

Domo Hasselt biedt gezinsondersteuning “aan huis” aan kwetsbare gezinnen met kinderen tot 12 jaar.

Lees verder
€6.000

CKG ‘t Hummelhuis – De Hummeltjes vzw

Het CKG wil het hele gezin meenemen in het ontdekken van alles wat buiten spelen van voordelen biedt en samen avonturen beleven in de buitenlucht.

Lees verder
€5.500

CAR Hasselt/Genk – vzw LITP

Het CAR biedt ambulante begeleiding aan kinderen met verschillende problematieken. 1 van de prioritaire doelgroep zijn kinderen met een gehoorstoornis en cochleair implantaat.

Lees verder
€5.000

BuSO Ter Engelen

BuSO Ter Engelen biedt hulp door leerlingen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en hun integratie in de maatschappij; onderwijs op maat van de leerling.

Lees verder
€7.000

BuSO De Wissel – provinciale school

BuSO De Wissel is een provinciale school voor buitengewoon secundair onderwijs met opleidingsvorm 1-2-3-4.

Lees verder
€7.500

BuSO De Dageraad

BuSO De Dageraad maakt deel uit van het GO! onder Scholengroep GO! Next. Als school voor buitengewoon onderwijs zetten ze in op de talenten van elke leerling.

Lees verder
€7.500

Basisschool De ZonneWijzer

Al experimenterend, uitproberend, zoekend en evaluerend komt Basisschool De ZonneWijzer tot een maatgericht en vernieuwend leesbeleid.

Lees verder
€8.250

Auxilia vzw regio Limburg

Auxilia vzw is een organisatie van vrijwilligers die leerhulp geeft aan kinderen en jongeren in kansarmoede.

Lees verder
€6.250

Autisme Leeft vzw

Autisme Leeft vzw is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet in het zinvol invullen van vrije tijd voor kinderen, jongeren en (jong)volwassen met een autisme spectrum stoornis.

Lees verder
€14.500

Atlas College Genk

Atlas College verplaatst het traditionele onderwijsconcept naar een winkelpand en doorbreekt hiermee de sleur en routine van kwetsbare, niet gemotiveerde jongeren.

Lees verder
€3.000

Art 27 vzw

Het Berenhuis, centrum voor taalactivering en kunsteducatie, ontvangt klassen om op een ludieke en interactieve manier te fantaseren met spontane oefenkansen Nederlands.

Lees verder