Auxilia Limburg vzw

Auxilia Limburg is een vrijwilligersorganisatie die studiehulp geeft aan kansarme leerlingen. Meer dan 350 vrijwilligers waren in 2021 actief! Zij geven in een 1-op-1 setting leerhulp aan meer dan 400 leerlingen.

Auxilia-Limburg geeft leerhulp aan jongeren die nergens anders terecht kunnen. Kwaliteitsverbetering van de vrijwilligerswerking is de prioriteit in de komende jaren.

Deze vrijwilligers worden niet vergoed voor hun prestaties en toch worden er strenge eisen gesteld, zowel inhoudelijk, als inzake hun sociale vaardigheden. Dit om de meerwaarde voor de leerlingen uiteraard te maximaliseren. Met dit project wil Auxilia haar vrijwilligers nog beter ondersteunen en nog beter opleiden, hetgeen uiteraard ook de leerlingen ten goede komt.

Auxilia staat of valt met haar vrijwilligers en daarom vindt ze het als organisatie ook zo belangrijk dat haar vrijwilligers weten dat hun inzet niet als vanzelfsprekend wordt aanzien. Door nog meer in te zetten op kwaliteit, omkadering en omarming van haar vrijwilligers wil Auxilia haar werking verbeteren en het welbevinden van de vrijwilligers verhogen, zodat ze zich blijven inzetten, blijven het beste van zichzelf geven en blijven anderen warm maken om zich ook aan te sluiten. Geëngageerde en gemotiveerde vrijwilligers vormen de basis tot het succes van een geslaagde studiehulp.

Steun door ehvl
€10.000
Organisatie
Auxilia Limburg vzw
Auxilia