Vzw Youth of Rose

Vzw Youth of Rose is opgericht door studenten met als doel iets terug te doen voor de samenleving. Studeren is niet altijd evident en zeker niet voor kinderen en jongeren die in kansarmoede leven.

Huiswerkbegeleiding voor kinderen en jongeren in kansarmoede

Bij Youth of Rose geven (afgestudeerde) studenten uit kwetsbare gezinnen hun ervaringen en leerstrategieën door aan kansarme kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar uit heel Limburg om hen betere toekomstkansen te geven.

Youth of Rose wil een brug slaan tussen onderwijs en kinderen en jongeren in kansarmoede. Ze willen de toekomstkansen van deze leerlingen verhogen  door kwalitatief in te zetten op educatie. Daartoe organiseert de vereniging groepslessen voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, elke dinsdag en donderdag van 18 tot 20 uur, waarbij 4 vrijwilligers een groepje van 8 leerlingen begeleiden en probleemvakken wegwerken. Daarnaast zijn er privélessen voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Vorig jaar had de organisatie in totaal ongeveer 200 leerlingen!

Youth of Rose wil een neutrale vzw zijn, die iedereen, ongeacht religie, afkomst of geaardheid, verbindt en zo elk kind de kansen geven die het verdient!

Steun door ehvl
€9.000
Organisatie
Vzw Youth of Rose
Vzw Youth of Rose