Kinderen en jongeren kansen geven

Exact 4.069.393 miljoen euro hebben geïnvesteerd in de toekomst van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Een monsterbedrag dat sinds de oprichting in 2024 rechtstreeks naar deze kinderen en jongeren ging. Indrukwekkend! 

  1. Wij ondersteunen initiatieven die kinderen en jongeren in kwetsbare posities betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren op vlak van onderwijs, zorg en sport/vrije tijd. Concreet geven we financiële steun aan initiatieven die dagelijks werken met kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in (kans)armoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen. We doen dit via een jaarlijkse open oproep bij de Koning Boudewijnstichting. De steun die we bieden uit zich naast het financiële ook op andere manieren: ieder initiatief krijgt een inhoudelijke opvolging.
  2. De knowhow die wordt opgebouwd, komt goed van pas binnen onze werking. We durven kijken én luisteren naar de noden vanuit de sector om deze daarna nader te gaan onderzoeken en oplossingsgericht ermee aan de slag te gaan. Dit zijn onze zogenoemde themagerichte initiatieven.
  3. Daarnaast zijn wij ook stichtend lid van een aantal ondersteuningsinitiatieven om zo samen met verschillende actoren een nóg grotere impact te creëren voor kinderen en jongeren in onze Provincie.
  • TALim (Talenten Academie Limburg) waarvan we stichtend lid zijn; zal voor 2024 opnieuw een financiële steun van 30.000€ krijgen van Een Hart voor Limburg voor de verdere uitbouw van hun werking. 
  • EDU-Sherpa: Universiteit Hasselt heeft het project EDU-Sherpa project ingediend bij Vlaams minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle. Die maakt 150.000 euro vrij om de komende twee jaar aan de doorstroom van jongeren in kansarmoede aan het hoger onderwijs te werken. EHvL is 1 van de 19 bondgenoten in dit project.

Incubator-initiatief: momenteel loopt er geen incubator-initiatief. 

€5.000

IN-Z

IN-Z is een sociale onderneming met ervaring in het samenbrengen van sociale economie en zorg. IN-Zetje is een project van IN-Z: preventieve gezinsondersteuning in Beringen, een vorm van KOALA, kind- en ouderactiviteiten voor lokale armoedebestrijding.

Lees verder
€6.000

CKG De Hummeltjes

Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning De Hummeltjes biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar, zowel mobiel, ambulant als residentieel.

Lees verder
€2.000

Art 27 vzw

Art 27 vzw verspreidt art. 27 van de mensenrechten: “Iedereen heeft het recht om te genieten van kunst en cultuur en om deel te nemen aan het culturele leven van een gemeenschap”.

Lees verder
€3.500

GO! BSBO Mikado

BSBO Mikado is een school voor buitengewoon onderwijs voor leerlingen van 2,5 tot 13 jaar en biedt onderwijs op maat aan jongens en meisjes met specifieke onderwijsbehoeften.

Lees verder
€6.750

Vrije Basisschool De Springplank

Basisschool De Springplank in Heusden-Zolder biedt een springplank naar de toekomst. Springen in het diepe om zo te kunnen groeien, maar ook een uitnodiging om hoog te durven springen, aangepast aan elk individu.

Lees verder
€6.000

VZW REVA Kohesi

VZW REVA Kohesi is een centrum voor ambulante revalidatie voor kinderen en jongeren met diverse ontwikkelingsstoornissen.

Lees verder
€8.000

De Egeltjes vzw

De Egeltjes werkt voor inclusie en tegen kinderarmoede en noemt zichzelf een “kinderopvang+”, laagdrempelig en betrokken en stelt zich open voor kinderen (tussen 0 en 3 jaar) die, om welke reden dan ook, extra zorg nodig hebben.

Lees verder
€5.000

Gemeente Pelt

Pelt is een onderwijsgemeente; er wonen 2.163 jongeren tussen 12 en 18 jaar en er gaan 3.253 naar een secundaire school. Pelt draagt het label van kindvriendelijke gemeente. 

Lees verder
€5.000

CKG De Stap

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning De Stap is een warme organisatie die residentiële en ambulante hulpverlening biedt op maat van gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar wanneer het opvoedingsgebeuren voor de ouder en/of het kind vastloopt of dreigt vast te lopen.

Lees verder
€9.500

Rode Kruis Vlaanderen - afdeling Houthalen

Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog, vervolging, etc. en sommigen daarvan komen terecht in België, op zoek naar een veilige plek en tijdelijke thuis. Het Rode Kruis Vlaanderen/Houhalen zorgt mee voor die opvang, met specifieke aandacht voor de niet-begeleide minderjarigen.

Lees verder
€7.000

COVIDA vzw

Siemkensheuvel is een multifunctioneel centrum dat zorg en begeleiding biedt aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of met een autismespectrumstoornis of een gedrags- of emotionele stoornis.

Lees verder
€10.000

KRC Genk FRZA! Foundation VZW

De KRC Genk community werking FRZA! Foundation zit sinds afgelopen jaar in een aparte vzw. De kern in het DNA van KRC Genk staat al jaar en dag centraal: als rolmodel teruggeven aan de maatschappij.

Lees verder
€10.000

Steunfonds Sint Oda - vzw Stijn

Sint Oda is een dienstencentrum dat warme zorg biedt aan 300 personen met een meervoudige en complexe beperking tussen 2 en 90 jaar.

Lees verder
€7.000

Brede School Beringen vzw

Vzw Brede School Beringen zet in op talentondekking en -ontwikkeling bij kinderen tussen 3 en 12 jaar in Beringen-Mijn en Beverlo.

Lees verder