Projecten

Exact 721 projecten. Dat is het aantal projecten dat Fonds Een Hart voor Limburg sinds 2004 op zijn quota heeft staan. Goed voor een totaalbedrag van 4.069.393 miljoen euro. Indrukwekkend! 

In 2024 bedraagt de steun aan onze 29 reguliere projecten maar liefst 179.820€. Daarnaast zal TALim; 1 van onze ondersteuningsprojecten waarvan we stichtend lid zijn; voor 2024 opnieuw een financiële steun krijgen van 30.000€. Momenteel staat Projectoproep 2024-2 "Vanuit basisonderwijs sterker tegen kansarmoede" open. Hiervoor voorziet Een Hart voor Limburg 150.000€ aan financiële steun voor 2024. Welke deze projecten zullen zijn kom je later dit jaar te weten. 

€10.000

VZW PAS - Pedagogisch Advies & Stimulering

VZW PAS is beheerder en uitbater van Campus O3, het Genkse Huis van het Kind en is door Agentschap Opgroeien erkend en gesubsidieerd voor de Opvoedingswinkel, Inloopteam, Spel & Ontmoeting en Mobiele Ondersteuning aan Huis.

Lees verder
€5.000

Autisme Leeft vzw

VZW Autisme Leeft zet in op een divers vrijetijdsaanbod voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis via culturele, sociale, sportieve en educatieve activiteiten in meerdere regio’s in Limburg.

Lees verder
€5.000

IN-Z

IN-Z is een sociale onderneming met ervaring in het samenbrengen van sociale economie en zorg. IN-Zetje is een project van IN-Z: preventieve gezinsondersteuning in Beringen, een vorm van KOALA, kind- en ouderactiviteiten voor lokale armoedebestrijding.

Lees verder
€6.000

CKG De Hummeltjes

Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning De Hummeltjes biedt opvoedingsondersteuning aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar, zowel mobiel, ambulant als residentieel.

Lees verder
€2.000

Art 27 vzw

Art 27 vzw verspreidt art. 27 van de mensenrechten: “Iedereen heeft het recht om te genieten van kunst en cultuur en om deel te nemen aan het culturele leven van een gemeenschap”.

Lees verder
€3.500

GO! BSBO Mikado

BSBO Mikado is een school voor buitengewoon onderwijs voor leerlingen van 2,5 tot 13 jaar en biedt onderwijs op maat aan jongens en meisjes met specifieke onderwijsbehoeften.

Lees verder
€6.750

Vrije Basisschool De Springplank

Basisschool De Springplank in Heusden-Zolder biedt een springplank naar de toekomst. Springen in het diepe om zo te kunnen groeien, maar ook een uitnodiging om hoog te durven springen, aangepast aan elk individu.

Lees verder
€6.000

VZW REVA Kohesi

VZW REVA Kohesi is een centrum voor ambulante revalidatie voor kinderen en jongeren met diverse ontwikkelingsstoornissen.

Lees verder
€8.000

De Egeltjes vzw

De Egeltjes werkt voor inclusie en tegen kinderarmoede en noemt zichzelf een “kinderopvang+”, laagdrempelig en betrokken en stelt zich open voor kinderen (tussen 0 en 3 jaar) die, om welke reden dan ook, extra zorg nodig hebben.

Lees verder
€5.000

Gemeente Pelt

Pelt is een onderwijsgemeente; er wonen 2.163 jongeren tussen 12 en 18 jaar en er gaan 3.253 naar een secundaire school. Pelt draagt het label van kindvriendelijke gemeente. 

Lees verder
€5.000

CKG De Stap

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning De Stap is een warme organisatie die residentiële en ambulante hulpverlening biedt op maat van gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar wanneer het opvoedingsgebeuren voor de ouder en/of het kind vastloopt of dreigt vast te lopen.

Lees verder
€9.500

Rode Kruis Vlaanderen - afdeling Houthalen

Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog, vervolging, etc. en sommigen daarvan komen terecht in België, op zoek naar een veilige plek en tijdelijke thuis. Het Rode Kruis Vlaanderen/Houhalen zorgt mee voor die opvang, met specifieke aandacht voor de niet-begeleide minderjarigen.

Lees verder
€7.000

COVIDA vzw

Siemkensheuvel is een multifunctioneel centrum dat zorg en begeleiding biedt aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of met een autismespectrumstoornis of een gedrags- of emotionele stoornis.

Lees verder
€10.000

KRC Genk FRZA! Foundation VZW

De KRC Genk community werking FRZA! Foundation zit sinds afgelopen jaar in een aparte vzw. De kern in het DNA van KRC Genk staat al jaar en dag centraal: als rolmodel teruggeven aan de maatschappij.

Lees verder
€10.000

Steunfonds Sint Oda - vzw Stijn

Sint Oda is een dienstencentrum dat warme zorg biedt aan 300 personen met een meervoudige en complexe beperking tussen 2 en 90 jaar.

Lees verder