Klimopschool vzw – Tongeren 

Uit de evaluatie eind schooljaar kwam als grote pijnpunt het tekort aan digitale vaardigheden naar voren. Voor het afstandsleren kregen de leerlingen van Klimopschool Tongeren een laptop met gratis internet, maar dit bleek niet voldoende. Ouders kregen het internet niet geïnstalleerd, geraakten niet op Bingel, konden mails met nieuwe afspraken niet openen,... De leerkrachten waren echter gemotiveerd, en hebben zeer grote inspanningen geleverd (meermaals per week contact met kinderen, verschillende kanalen gebruikt om contacten te leggen -> messenger, WhatsApp, google meet, zoom,...). Daarnaast zag men bij het nakijken van de laptops dat er heel wat wachtwoorden van ouders in het geheugen van de laptop te staan. M.a.w., ze konden aan zeer gevoelige informatie bekijken zoals loonfiches, ...

Project: Kinderen en hun ouders digitaal redzaam maken

De Klimopschool Tongeren gaat 2-delig inzetten op  digitale zelfredzaamheid: voor leerlingen en hun ouders, en hen alle mogelijkheden laten ontdekken. Zo zullen ze leerlinggericht bepaalde apps introduceren die kinderen op hun eigen tempo/vanuit hun eigen noden zullen helpen (bv. Specifieke App kinderen met ASS). Kinderen maatschappelijk redzaam maken is het uitgangspunt op school en daar horen digitale vaardigheden daar meer dan ooit bij. Ook de leerkrachten hebben op zeer korte tijd een omschakeling moeten doen naar digitaal leren. Daarom hechten we ook een groot belang aan het leerkrachten vertrouwd maken met digitaal lesgeven zodat ze kinderen kunnen onderwijzen. Tablets worden structureel geïntegreerd in de schoolwerking.
 

Steun door ehvl
€4.000
Organisatie
Klimopschool vzw – Tongeren
Locatie
Tongeren