Ondersteuningsteam Genk Maasland – Maasmechelen 

Zelfstandig werken is bij deze doelgroep-leerlingen een stuk moeilijker. Ook ouders hebben in deze periode nood aan goede  communicatie. Gericht communiceren met de ouders blijkt van essentieel belang om het thuisonderwijs in goede banen te leiden, de motivatie van de leerlingen te bevorderen/behouden en de betrokkenheid van de ouders te vergroten. Leerlingen met een grotere nood aan ondersteuning kunnen zich beter ontwikkelen dankzij meer intensieve opvolging en sturing van de ondersteuner.

Project: Maximale ondersteuningskansen en ontwikkelingskansen voor kansarme en kwetsbare leerlingen en hun ouders in tijden van opschorting van lessen.

Door de expertise van ondersteuners te vergroten zal beter ingespeeld kunnen worden op de behoeften/noden van deze specifieke doelgroep-leerlingen en hun ouders. Materialen die nodig zijn om dagdagelijkse structuur te bieden, schoolse taken te maken en vrije tijd zinvol te besteden zijn niet altijd voldoende aanwezig bij kansarme en kwetsbare leerlingen. Door hier extra op in te zetten wil ondersteuningsteam Genk-Maasland komen tot een procentuele stijging van het aantal taken die thuis gemaakt worden bij leerlingen uit kansarme en kwetsbare gezinnen, betere resultaten van de gemaakte taken en de ouders uit deze gezinnen meer betrekken bij het begeleiden van hun kinderen bij thuisopdrachten.
 

Steun door ehvl
€5.000
Organisatie
Ondersteuningsteam Genk Maasland – Maasmechelen
Locatie
Maasmechelen