Thebe vzw – Maasmechelen 

Project: Onderwijken

Bij het outreachend werk gaat Thebe op straat naar kinderen en jongeren toe op populaire en minder populaire hangplaatsen. Ze merken op straat dat er veel kinderen en jongeren nood hebben aan een vrijetijdsbesteding of een luisterend oor. Daarom voorzien ze altijd een aanbod ter vrijetijdsbesteding, waarbij de jeugdwerkers aandacht hebben voor signalen van de kinderen en jongeren over zowel individuele problemen als algemene problemen die ze ondervinden in hun leefwereld. Door activiteiten op te zetten in de wijk willen ze de kinderen uit hun sociaal isolement halen. Daarbovenop zullen ze vrijwilligers uit de doelgroep inschakelen om deze activiteiten mee te begeleiden. Op deze manier versterken ze ook de vrijwilligers door hen een nuttige, maar leuke, vrijetijdsbesteding aan te bieden en hen gepast te begeleiden. Ten laatste willen ze de contacten met de ouders onderhouden. Via enkele corona-proof activiteiten krijgen buurtbewoners de kans om de werking van Thebe te leren kennen en kunnen ze bij hen terecht voor vragen over hun kind(eren).

Steun door ehvl
€5.000
Organisatie
Thebe vzw – Maasmechelen
Locatie
Maasmechelen