Vrije Basisschool Zolder Centrum 't Molenholleke – Heusden-Zolder 

Buitenspel is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen niet altijd zo vanzelfsprekend. In deze coronatijd is hun isolement vaak nog groter: ze hebben vb geen tuin of balkon. Bovendien hebben kwetsbare gezinnen vaak geen marge om extra kosten op te vangen omwille van ziekte of tijdelijke werkloosheid. Deze kinderen zijn meestal aangewezen op een zeer beperkte kring mensen rondom hen. Als school wil ’t Mollenholleke zich daarom inzetten in het verruimen van het vrijetijdsaanbod op de speelplaats. Het buitenspel op school neemt een steeds belangrijkere plaats in, vaak is het de enige mogelijkheid om ervaringen van het buitenspel op te doen. Uit de afgelopen lock-down is gebleken dat kansarme ouders nog meer in hun schulp trekken en elke vorm van communicatie omzeilen. Net nu is de samenwerking ouder-kindleerkracht van cruciaal belang tijdens het afstandsonderwijs. In deze bijzondere periode worden de meest kwetsbare gezinnen extra geraakt in alle facetten betreffende onderwijs.

Project: Speelplaatsverfraaiing om kansarme kinderen toch een speelplek te gunnen in tijden van isolement

Een actieve en fijne speeltijd bevordert de fysieke en mentale gezondheid van alle, maar in het bijzonder, kansarme kinderen. Daarom is het belangrijk een goede speelplaatswerking uit te bouwen. Dit houdt in dat de school een ruimer speelaanbod, voor elk kind wat wils, minder verveling, niet alleen tikkertje en balsporten zal uitwerken en aanbieden. Het gevarieerder spelpakket heeft uiteindelijk een gunstig effect op de sociale ontwikkeling van het kind. Daarnaast zal een goed ingerichte speelplaats met veel uitdagingen ook het pestgedrag terugschroeven. Buiten ravotten is een uitlaatklep voor kinderen die hun energie niet kwijt kunnen. Meer beweging bevordert een betere concentratie in klas. Buitenspel kan voor een stuk de stressvolle momenten in de klas compenseren. Tenslotte is de speelplaats ook een ontvangstplaats van ouders. Kinderen willen na school soms nog even spelen. Dit werkt drempelverlagend voor kansarme ouders. Ouders moeten zelf tot binnen de schoolpoort komen waardoor een eerste vorm van communicatie tussen ouders, andere ouders en leerkrachten ontstaat.

Steun door ehvl
€5.000
Organisatie
Vrije Basisschool Zolder Centrum 't Molenholleke – Heusden-Zolder
Locatie
Heusden-Zolder