vzw Habbekrats – Limburg 

Als gevolg van de Corona Crisis, werden de meest kwetsbare jongeren opnieuw het hardst getroffen. Veel kwetsbare jongeren zijn op een kleine oppervlakte opgesloten geweest, amper konden ze genieten van de buitenlucht, waren ze niet goed geïnformeerd over het virus en zijn gevolgen, waren slachtoffer van huiselijk of seksueel geweld, en dienden in moeilijke omstandigheden te overleven. Gelatenheid bij deze jongeren was vaak het gevolg, de weerbaarheid is op en de veerkracht weg. Nog steeds zijn er jongeren van de radar verdwenen. Daarnaast hebben veel van deze jongeren een leerachterstand opgelopen, omdat ze verstoken bleven van afstandsonderwijs en online lessen, of niet om hulp en raad konden vragen bij ouders, leerkrachten of vrienden.

Project: Iedereen Online! Alle jongeren hebben recht op goed onderwijs met gelijke kansen en middelen.

Habbekrats kan in Limburg dankzij de vertrouwensrelatie zijn doelgroep-jongeren opsporen en de noden detecteren. Waar mogelijk zal het de jongeren en hun families bijstaan en depanneren met het vaak broodnodige IT materiaal en internetabonnementen om hen de mogelijkheid te bieden online schoolwerk op te volgen en deel te nemen aan de lessen. Daarnaast krijgen de jongeren persoonlijk bezoek door de Habbekratsmedewerkers om 1 op 1 opvolging en hulp te bieden. Tevens biedt men huiswerkbegeleiding in de Habbekratstrefpunten te Hasselt en Sint-Truiden. Ook hier zal habbekrats ervoor zorgen dat er meer laptops ter beschikking zijn, zodat jongeren de mogelijkheid krijgen om aan online lessen en digitaal schoolwerk te kunnen deelnemen.
 

Steun door ehvl
€5.000
Organisatie
vzw Habbekrats – Limburg
Locatie
Limburg