vzw K. Triestscholen– Hasselt

De opstart van het afstandsonderwijs werd daarom heel voorzichtig gemaakt en op voorwaarde dat alle gezinnen die er nood aan hadden, konden voorzien van een laptop. Ouders en kinderen werden bijgestaan bij het gebruiken van de laptop, het inloggen, het vinden van de schoolwebsite, het gebruiken van de leermaterialen die online werden geplaatst, ... Ze stelden vast dat ze na een aantal weken van afstandsonderwijs de digitale verbinding die gelegd werd tussen de gezinnen en de leerkrachten een grote meerwaarde is.

Project: Digitaal in verbinding rond leren en ontwikkelen van anderstalige nieuwkomers

Het project heeft tot doel om via digitale weg een hechte samenwerking te faciliteren tussen ouders van (gewezen) anderstalige nieuwkomers (ANK/GAN) en de leerkracht(en) rond het leren van het kind binnen- en buitenschools. Ze versterken zo het inzicht van de leerkracht in het gezin en het onderwijsondersteunend gedrag van het gezin. Binnenschools zal binnen dit project regelmatig met de leerlingen anderstalige nieuwkomers gewerkt worden op de laptop, zodat zij hier vaardig in worden en op een speelse wijze verschillende apps leren kennen die hen kunnen ondersteunen in het verwerven van de Nederlandse taal en bij schoolwerk. Buitenschools biedt dit project de kans om het contact tussen het gezin en de leerkracht te versterken. Leerkrachten krijgen via digitale videogesprekken inzicht in de context van het gezin/thuissituatie, waardoor hun begrip toeneemt en ze ook een breder beeld krijgen van de ontwikkeling van het kind. Ouders komen in contact met digitale mogelijkheden om Nederlands te leren en het leerproces van hun kind van dichtbij mee te maken. Kinderen hebben ook thuis toegang tot digitale ondersteuning van hun leerproces en worden zo steeds meer ICT-vaardig en mediawijs. De samenwerking tussen ouders en leerkracht wordt gestimuleerd door een toename van contactmomenten rond het leren en ontwikkelen van het kind.

Steun door ehvl
€4.670
Organisatie
vzw K. Triestscholen– Hasselt
Locatie
Hasselt