vzw Katholiek Basisonderwijs Ham – Ham 

Leerlingen uit kwetsbare gezinnen hebben vaak moeilijkheden met het verwerken van de digitale leerstof binnen het afstandsonderwijs door een gebrekkige infrastructuur (trage of geen PC, slechte WIFI-verbinding, geen gunstig leerklimaat,…). Voor de anderstalige leerlingen is de taalachterstand nog een bijkomend probleem. Daarnaast is het uitblijven van sociale contacten tussen leerlingen en leerkrachten enorm onderschat. Naast het verwerken van de digitale leerstof is het absoluut noodzakelijk continu het welzijn van de leerlingen te bewaken.
 

Project: Tabletproject KBO 2020

Het project waarmee de school zal starten is tweeledig: het tracht de enerzijds de taalachterstand van hun leerlingen te verkleinen. Dit doen ze door tablets aan te bieden met een bijhorend taalleerprogramma. Zo kunnen de leerlingen en hun thuissituatie naast de digitale leerstof ook werken met taal. Anderzijds biedt het project een noodoplossing voor kansarme leerlingen zodat ze de lessen toch thuis kunnen via afstandsonderwijs.

Steun door ehvl
€4.000
Organisatie
vzw Katholiek Basisonderwijs Ham – Ham
Locatie
Ham