VZW KOBeL Spectrumcollege – Beringen 

De coronacrisis heeft op vlak van ICT en online participatie heel wat knelpunten en uitdagingen blootgelegd bij communicatie met laaggeschoolde ouders. De kwetsbaarheid van ouders in het ontbreken van de nodige ICT vaardigheden voor nieuwe vormen van afstandsleren leidde tot grote obstakels zowel in hun rol van ondersteunende ouder bij het afstandsleren van hun kinderen als in het opvolgen/begrijpen van de online communicatie van de school.

Project: Alle ouders Smart op School

KOBel Spectrumcollege gaat daarom ouders ondersteunen om op hun beurt hun kinderen, de leerlingen te ondersteunen. De toeleiding van laaggeschoolde ouders die moeite hebben met het gebruiken van het onlinecommunicatieplatform naar een cursus op maat, zal begeleid worden door Basiseducatie Limino en in samenwerking met de stad Beringen. Daarnaast wil het de onlinecommunicatie met (laaggeschoolde) ouders verbeteren. Ze willen de kwetsbare gezinnen zowel digitaal ondersteunen als in het gebruik ervan door hardware te verdelen met de mogelijkheid om deze te leren gebruiken, eventueel ondersteund door een vrijwilliger.
 

Steun door ehvl
€5.000
Organisatie
VZW KOBeL Spectrumcollege – Beringen
Locatie
Beringen