Terug naar het overzicht
Gouden partner
Gouden partner

Bij Coca-Cola België moesten we niet lang nadenken om onze steun aan 'Een Hart voor Limburg' te geven. Ons bedrijf is sinds 1928 in België aanwezig en heeft een sterke lokale aanwezigheid met ondermeer 3 productiesites en 3.000 medewerkers.
Ook in Hasselt heeft Coca-Cola een belangrijke vestiging. Coca-Cola voelt zich dan ook nauw verbonden met al wat reilt en zeilt in Limburg. Ons bedrijf kan het maar goed hebben als de lokale gemeenschap waarin we werken het goed heeft. Daarom zullen organisaties als 'Hart voor Limburg' steeds een partner vinden in Coca-Cola België.

Voor meer informatie over ons bedrijf en de manier waarop het in België omgaat met zijn impact op mens, milieu en maatschappij kan je terecht op www.cocacolabelgium.be