Streekfonds Een Hart voor Limburg heeft zich de laatste jaren sterk geëngageerd om nieuwe initiatieven te helpen ondersteunen die zich richten tot maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Dat doet het Streekfonds in samenwerking met derden. Samen richten zij concrete programma's op op diverse terreinen. 

 

Waarom doen we dit?

Het Streekfonds Een Hart voor Limburg volgt de maatschappelijke ontwikkelingen in Limburg op de voet en kijkt mee waar er nog noden zijn in de maatschappij en waar er nog aanvullend en versterkend gewerkt kan worden aan het bestaande lokale beleid.

Voor sommige projecten is een duurzame ondersteuning nodig, met een gestructureerde aanpak op langere termijn. Die willen we bieden door het opstarten van spin-offs, samen met deskundige partners uit het sociale werkveld. Het Streekfonds fungeert dan als een incubator waar nieuwe ideeën tot bloei kunnen komen. Zo werken we samen aan het verhogen van de levenskwaliteit in Limburg. En aan een beter leven met alle kansen, voor iedereen.

 

Streekfonds Een Hart voor Limburg verwelkomt nieuwe ideeën en voorstellen. Heeft u zelf een voorstel, dan kunt u ons contacteren op  011 878 599 of mail naar info@eenhartvoorlimburg.be.

  

Spin-offs

Het Streekfonds Een Hart voor Limburg lag de afgelopen jaren mee aan de basis van enkele vooruitstrevende initiatieven. Ukelila, een project rond muziekeducatie op de basisschool, was het eerste. Op dit moment is Ukelila in volle groei en kunnen we al spreken van een succes voor de deelnemende scholen. Intussen kent ook het taalstimuleringsproject Taal van schoot tot school een mooie start.

 

Taal van schoot tot school

 

Het initiatief Taal van schoot tot school wil de voorschoolse kinderopvang ondersteunen bij de ontwikkeling van een kansrijk talenbeleid. Kinderdagverblijven krijgen de nodige professionele begeleiding en coaching bij het uitwerken van een plan rond taalstimulering.

 

Achtergrond 

Kleine kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar zijn heel gevoelig voor het aanleren van talenkennis. Door een eventuele taalachterstand al op die jonge leeftijd aan te pakken, krijgt zo’n kind betere startkansen in het leven. Het kan mee bepalen hoe succesvol het kind kan zijn tijdens zijn latere carrière. 

 

Doelstelling

Een van de partners in Taal van schoot tot school is het Centrum voor Taal en Onderwijs. Dat organiseerde recent een leertraject in vier Genkse kinderdagverblijven. De begeleiders uit de opvang werkten intensief rond taalvaardigheid. Samen met het CTO werd zo meer kennis vergaard over vragen als hoe ontwikkelt taal zich bij een kind, of hoe kan je een kind taalvaardig maken?

 

Toekomst

Dit leertraject zal uiteindelijk worden gebruikt om begeleiders binnen de voorschoolse opvang een aantal nuttige adviezen aan te reiken om te werken rond taal. Adviezen die zijn ontwikkeld door collega’s, dus op de werkvloer zelf. 

 

Ukelila

Logo-Ukelila

Ukelila, een project van het Streekfonds Een Hart voor Limburg en Rimo-Limburg, geeft kinderen in de Mijnstreek gelijke kansen om muziek te leren maken.


Achtergrond

Participatie aan het bestaande aanbod van muziekacademies is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Nochtans is in groep leren musiceren heel verrijkend voor de ontplooiing van jonge kinderen. Door te musiceren ontwikkelen kinderen een heleboel nuttige vaardigheden en attitudes die hun maatschappelijke integratie bevorderen. Daarom heeft het Streekfonds samen met Rimo een baanbrekend initiatief op poten gezet om muziek naar de kinderen toe te brengen: op de basisschool.


Hoe werkt Ukelila?

Onder begeleiding van professionele muziekdocenten maken kinderen gedurende één lesuur per week op een speelse manier samen muziek in de klas en leren ze in groepjes een instrument bespelen. De hele klas doet mee, een aantal jaren lang. Al snel laten de kinderen wat ze aan muziek geleerd hebben, samenklinken in een heus orkest. Dat motiveert en stimuleert.
 

Projecten

Een eerste 2-jarig proefproject is in september 2012 gestart in Maasmechelen in samenwerking met het Lemmensinstituut. In Genk leren ruim 80 leerlingen van de basisscholen Stippestap en St-Jozef meisjesschool sinds januari 2014 samenspelen in een groot orkest. Alle instrumenten worden gratis ter beschikking gesteld. Voorkennis voor muziek? Die is niet nodig. De kinderen mogen zelf een instrument ter hand nemen en experimenteren met klanken. Een praktische aanpak telt, van daaruit wordt techniek ontwikkeld.

Vanaf september 2014 zijn nieuwe Ukelila-trajecten opgestart in de Vrije Basisschool Meulenberg en de St-Willibrordusschool in Eisden, in 2015 kent het project navolging in Beringen Mijn.


In al die gemeenten is er een enthousiaste betrokkenheid van de verschillende plaatselijke muziekacademies en muziekverenigingen. Ukelila is voor muziekdocenten een laboratorium om nieuwe werkvormen in de vingers te krijgen en nieuwe artistiek-didactische wegen te verkennen. Ze worden daarin begeleidt door Musica en de KHLim.

Het beheer van de projecten is intussen in handen van de speciaal hiervoor opgerichte vzw Muziek voor Ieder Kind. MIK verricht pionierswerk in Vlaanderen, in het zog van ontwikkelingen in de ons omliggende regio’s:  ‘Het Leerorkest’ Amsterdam, ‘Jedem Kind ein Instrument’ in het Duitse Ruhrgebied, ‘Orchestre à l école’ in Frankrijk, ‘ReMuA’ in Brussel,...

 

Ukelila heeft een eigen website:

www.ukelila.be