Hoe EenHart voor Limburg steunen

Grondgedachte van Een Hart voor Limburg is: samen staan we sterk. Daarom hopen we dat onze inspanningen de vonk doen overslaan naar andere initiatieven. Want hoe groter het aantal schouders onder dit project, hoe groter het succes.

Elk individu, elke organisatie of vereniging, elk bedrijf kan bijdragen tot het succes van Een Hart voor Limburg. Dit kan op verschillende manieren:

  • giften
  • partner worden
  • een actie organiseren 
  • nalatenschap

Giften 

Eenmalige gift
De eenvoudigste manier om de projecten van het Streekfonds te steunen, is een gift. Stort nu op rekeningnummer BE79 7333 7333 3933 - BIC KREDBEBB met vermelding "Een Hart voor Limburg". Elke gift vanaf € 40 is fiscaal aftrekbaar. U ontvangt automatisch een fiscaal attest in de maand maart volgend op het jaar van de schenking.
 
Doorlopende opdracht
Wilt u Een Hart voor Limburg echt structureel helpen, dan is een doorlopende opdracht een heel goed idee. U kan een automatische betalingsopdracht instellen via internetbankieren. Dit is geen domiciliëring. Wij tellen op het einde van het jaar alles samen en sturen u een fiscaal attest.

 

Bloemen noch kransen

Bij het overlijden van een dierbare staat de wereld even stil. 
Terwijl u overmand wordt door allerlei gevoelens en emoties moet u ook allerlei praktische zaken regelen.

Eén daarvan is de keuze tussen bloemen en kransen of de mogelijkheid  te bieden een gift te doen. 

Wanneer u kiest om warme giften voor Een Hart voor Limburg mogelijk te maken, geeft u Limburgse kinderen kansen op een betere toekomst. 

Hier vindt u een voorbeeld van wat u op het rouwbericht kan vermelden.

Noch bloemen, noch kransen, liever een gift op het rekeningnummer BE79 7333 7333 3933 van Een Hart voor Limburg, met vermelding ter nagedachtenis van ‘naam van de overledene’.

 

Een actie organiseren

Iedereen kan het Streekfonds helpen door zelf iets te organiseren of door financiële steun te geven aan acties georganiseerd door anderen.  Een Hart voor Limburg stimuleert mensen, verenigingen, serviceclubs, bedrijven en anderen om kleine en grote initiatieven op touw te zetten waarvan de opbrengst wordt geschonken aan de projecten die we steunen.

Welke activiteit kunt u organiseren?
Voor Een Hart van Limburg worden ieder jaar een grote diversiteit aan steunacties georganiseerd. Van een spaghettiavond over een autowasdag tot een mosselfeest. We moedigen iedereen dan ook aan creatief te zijn. Aarzel niet om ons een voorstel te doen, dan kunnen we samen overleggen hoe u de actie het best aanpakt. U kan natuurlijk ook een gedeelte van de opbrengst van een bestaand evenement schenken aan Een Hart voor Limburg. Alle beetjes helpen.   

Wat krijgt u van ons? 
Media-aandacht
Indien u een activiteit organiseert ten voordele van Een Hart voor Limburg, zetten we deze graag mee in de kijker op onze sociale media en in onze activiteiten kalender.  Breng ons dus zeker op de hoogte van jullie actie.   

Promotiemateriaal 
Om jullie actie mee te ondersteunen stelt Een Hart voor Limburg  ook eigen promotiemateriaal ter beschikking. Neem hierover met ons contact op en we kijken hoe we samen een succes kunnen maken van jullie actie.


Nalatenschap


Steeds meer mensen maken met een testament een bewuste keuze over de bestemming van hun bezit na hun overlijden. In uw laatste wilsbeschikking kan u laten opnemen dat u een bepaald bedrag zou willen doneren aan een goed doel. Dat kan ook voor het streekfonds. U kan in dat geval een legaat of testament opstellen aan de Koning Boudewijnstichting met "Een Hart voor Limburg" als begunstigde. 
Wat u nalaat ten gunste van "Een Hart voor Limburg" kan een geldbedrag, een huis of grond, maar ook een verzameling of kunstwerk zijn. 


 
Het feit dat u "Een Hart voor Limburg" opneemt in het testament, betekent niet dat u uw erfgenamen uitsluit. Met een 'duolegaat' kan u een deel van uw bezittingen aan "Een Hart voor Limburg" nalaten en tegelijk uw erfgenamen begunstigen. Een duolegaat maakt het mogelijk een vermogen fiscaal gunstiger over te dragen aan verre familieleden of aan iemand die hoge successierechten moet betalen.
 
Contacteer ons voor meer inlichtingen op het nummer 011 878 599.

  

Partner worden

 

Al sinds het begin kan Een Hart van Limburg rekenen op een aantal waardevolle partners, die de werking van het streekfonds ondersteunen. Steeds meer bedrijven zien het belang in van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door een partnership te sluiten met Streekfonds Een Hart voor Limburg toont een onderneming haar betrokkenheid bij de samenleving. Het is een waardevolle manier om die betrokkenheid concreet om te zetten in actie.
Heeft uw bedrijf interesse om ook partner te worden van het Streekfonds, neem dan contact op: 011 878 599 of mail naar
De partners van Een Hart voor Limburg faciliteren het werk van het Streekfonds op heel wat verschillende manieren: door financiële steun, of door praktische ondersteuning.

 

Maak hier kennis met onze partners.