Fonds Een Hart voor Limburg

Fonds onder de Koning Boudewijnstichting

Een Hart voor Limburg is een fonds, erkend en beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut. Ze werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was en heeft als belangrijkste opdracht bij te dragen tot een betere samenleving.

De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en ter versterking van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door het stimuleren van doeltreffende filantropie en door het versterken van de competenties van organisaties en personen. De Koning Boudewijnstichting zet in op de actiedomeinen van armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie, gezondheid, maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, democratie, Europese integratie, erfgoed, duurzame ontwikkeling en Afrika en ontwikkelingslanden.

Naar de website van de Koning Boudewijnstichting

Koning Boudewijnstichting