Bednet

 

Bednet verbindt langdurig en chronisch zieke kinderen tussen 6 en 18 jaar met hun eigen klas via het internet. De zieke leerling volgt live de les met zijn of haar eigen klas. Zo blijft de leerachterstand beperkt en behoudt het kind contact met zijn klasgenoten en leerkrachten.

 

Project: Zieke leerlingen participeren virtueel van op afstand in het klasgebeuren

 

Bednet zoekt steun voor de aanschaf van computermateriaal, meer specifiek voor extra sets die gratis ter beschikking worden gesteld van de Bednet-kinderen en hun klas. Een set bestaat uit twee computers (een laptop bij het kind, een desktop in de klas), twee webcams, twee apparaten met scanner en printer en een camera waarmee het kind van thuis uit kan in- en uitzoomen. Dankzij dit project kan een zieke leerling van op afstand live de lessen volgen.

 

 

Bednet

Bondgenotenlaan 134

3000 Leuven

016/20 40 45

 

www.bednet.be

Organisatie
Bednet
Bednet