CAR - LITP

Het CAR (Centrum voor Ambulante Revalidatie) biedt ambulante begeleiding aan voor peuters, kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis. Elke doelgroep binnen het CAR krijgt een multidisciplinair aanbod, bestaande uit verschillende disciplines zoals logopedie, audiologie, kinesitherapie, ergotherapie en psychologische begeleiding. Het hulpverleningsaanbod wordt zowel gericht op de cliënt als op het netwerk. Daarnaast geeft het CAR ook prioriteit aan kansarme groepen om een zo breed mogelijk doelpubliek te bereiken.

Dichterbij de cliënt: oprichting nieuw antennepunt Centrum Ambulante Revalidatie te Beringen

Op dit moment zijn er 3 CAR Centra voor Ambulante Revalidatie in Limburg, te Hasselt, Genk en Bree. Om nog meer in te zetten op regionale spreiding en dichterbij de cliënt te kunnen zijn, zal een nieuwe antenne geopend worden te Beringen. De blijvende bundeling van expertise binnen CAR, maar sterke lokale aanwezigheid, dicht bij de cliënt zijn de pijlers voor het succes van de aangeboden begeleiding. De hulpverlening wordt door de opening van het centrum laagdrempeliger en beter bereikbaar voor haar doelgroep.   

Steun door ehvl
€9.000
Organisatie
CAR - LITP
CAR - LITP