Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen

Er werd bij de opstart van het COS Antennepunt Limburg (2010) reeds spelmateriaal, aangepast meubilair en test- en onderzoeksmateriaal aangekocht (en toen ook deels gesponsord door 'Hart voor Limburg'). De twee Limburgse ziekenhuizen dragen de kost van locatie en infrastructuur; de personeelskost wordt gedragen door het COS UZ Leuven (met subsidie vanuit de Vlaamse Overheid).
Vijf jaar na de opening willen we nog eens bijkomend spelmateriaal aankopen voor enerzijds spelobservaties en anderzijds ter ondersteuning van het kinesitherapeutisch en logopedisch onderzoek van baby's, peuters en kleuters. Daarnaast wensen we ook nog een deel van ons gespecialiseerd onderzoeks- en testmateriaal te vernieuwen (in kader van uitbreiding van onze doelgroepen: kinderen met een ernstige meervoudige beperking, taalzwakke kinderen en kinderen met vermoeden van Developmental Coördination Disorder of dyspraxie). "

Organisatie
Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen
Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen