Buddy bij de wieg

Buddy bij de wieg is een project ism PXL waarbij studenten vroedkunde en sociaal verpleegkunde kwetsbare gezinnen ondersteunen tijdens de zwangerschap, geboorte en kraamperiode. Een vaste buddy begeleidt het gezin en helpt de weg te vinden naar gezondheidszorg, sociale en welzijnsorganisaties. Het netwerk van de gezinnen vergroot op deze manier en de omstandigheden waarin de ouder(s) hun baby verwelkomen, worden zo goed mogelijk geoptimaliseerd. De buddy (student) leert op zijn beurt de binnenkant van armoede kennen.

Project: Buddy bij de wieg verder uitbouwen

Met de financiële steun van EHvL wenst men dit project verder uit te bouwen en te mainstreamen. In eerste plaats vraagt dit coördinatie van het project vooral veel tijd en zal het budget gebruikt worden om personeelsmiddelen te bekostigen. Daarnaast is er budget voorzien om de student als buddy op te leiden en hen door o.a. de hulp van ervaringsdeskundigen kansarmoede meer inzicht te geven in deze problematiek.

Organisatie
Buddy bij de wieg
Buddy bij de wieg