Elkeen vzw

 

Als onthaal-, oriëntatie en observatiecentrum begeleidt Elkeen minderjarigen (3 tot 18 jaar) en hun sociale omgeving bij problematische opvoedings- en leefsituaties. De inschakeling van het centrum gebeurt bij beslissing van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of de Jeugdrechtbank. Elkeen heeft zowel een residentiële als ambulante werking. Elkeen probeert op een actieve en dynamische manier de overgang mogelijk te maken van een vastgelopen opvoedingssituatie naar een meer leefbare, van waaruit weer iets opgebouwd kan worden.

Projecten:

- de interne publicatie van een Elkeen-krant: de krant fungeert als medium om verantwoordelijkheid te leren opnemen, daagt uit om creatief te zijn, leert naar een doel toe te werken, een eigen product af te leveren, ervaringen uit te wisselen en leert samenwerken.
Het is voor de jongeren tegelijkertijd een blijvende herinnering aan de begeleiding in Elkeen.

- de aankoop van een grote veilige buitentrampoline om de jongeren de mogelijkheid aan te bieden zich fysiek in te spannen. Jongeren kunnen, ongeacht hun leeftijd, werken aan hun uithouding, zich lichamelijk ontladen. Het is een vorm van ontspanning en kan een hulpmiddel zijn om op constructieve manier bezig te zijn rond eigen frustratie, agressie, stress.

O.O.O.C. Elkeen vzw
011/54.21.21

Organisatie
Elkeen vzw
Elkeen vzw