Internaat Heikamp

 

Internaat Heikamp biedt opvoeding & ontspanning aan internaatskinderen van 5 tot 18 jaar van de kermis of het schip.

Project: De Schippersfiets

Het project wil de schipperskinderen en foorkramerkinderen (5 tot 12 jaar) van het internaat leren fietsen. De toelage wordt aangewend om ingezamelde tweedehands fietsen te laten herstellen en gebruiksklaar te maken.

Internaat Heikamp
Maasmechelen


http://www.internaat-heikamp.be/

Organisatie
Internaat Heikamp
Internaat Heikamp