Basisschool Klavertje Vijf

 

Basisschool Klavertje Vijf richt zich tot kinderen van 2,5 tot 12 jaar en wil hen op een interactieve en gedifferentieerde manier op weg helpen bij de ontplooiing van al hun talenten.

 

Project: Leesdurf!

 

Klavertje Vijf wil een schoolbibliotheek oprichten met een gevarieerd boekenaanbod naar leeftijd en genres. De bibliotheek zal op een voor kinderen aantrekkelijke manier ingericht worden, zodat zij gemotiveerd worden om te gaan lezen. Men wil de leessfeer over de volledige school laten uitstralen. Het is de bedoeling dat ook de ouders bij het project betrokken worden. De school wil drempelverlagend werken voor zowel de kinderen als de ouders, zodat ze in een latere fase ook makkelijker de weg naar de openbare bibliotheek vinden.

 

 

Basisschool Klavertje Vijf

Grevensmolenweg 21

3800 Sint-Truiden

011/68 38 13

 

http://www.wikon.be/klaver/

 

Organisatie
Basisschool Klavertje Vijf
Basisschool Klavertje Vijf