De Oever

 

De Oever is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Zij biedt begeleiding op maat aan kinderen en jongeren en hun gezinnen, waarvan de opvoedingssituatie als problematisch wordt ervaren en waarbij het noodzakelijk is om een derde in te schakelen om de situatie terug perspectiefvol te maken.

Project: De schatkamer

Met ‘de schatkamer' wil men alle kinderen, jongeren en ouders die in begeleiding zijn bij De Oever, een veilige en uitnodigende plaats bieden om samen met hun begeleiders te werken aan de begeleidingsdoelen. Door de inrichting van de ruimte, met onder andere een praathoek, een speelhoek en een creatieve hoek, en de aanwezigheid van divers werkmateriaal, wordt een sfeer gecreëerd die het mogelijk maakt om aandacht te geven aan hun emoties en beleving. De jongeren en hun ouders worden ook actief betrokken bij de realisatie van ‘de schatkamer'. 

De Oever

Smetstraat 19

3501 Hasselt-Wimmertingen

011/85 90 40

www.deoever.be

Organisatie
De Oever
De Oever