Dienst Ambulante Begeleiding

Dienst Ambulante Begeleiding is een thuisbegeleidingsdienst voor gezinnen met een risicokind voor vroeggeboorte of een medische problematiek, voor gezinnen met een beperking (verstandelijk, motorisch, niet aangeboren hersenletsel), met als doel opvoedingsbijstand te bieden aan de ouders en als ultieme doelstelling dat de begeleiding tijdelijk of definitief overbodig wordt. Empowerment staat centraal in het aanbod.

‘BROER OF ZUS? ALS BRUS BEN JE EEN PLUS!

In het begeleidingswerk is er een ruime aandacht voor de gezinscontext en het ruimere netwerk en wordt er ruimte gemaakt voor de beleving van elke ouder, maar zeer belangrijk ook de broers en zussen, de brussen.

Positief ouderschap is voor ouders van een kind met beperking bijzonder belangrijk en hierbij is aandacht voor  de andere kinderen eveneens van groot belang. Ouders staan vaak onder druk door de extra opvoedingstaken en de eigen werksituatie. Daarnaast staat ook de koppelrelatie vaak onder druk en dan zijn er nog de brussen die bijzondere aandacht verdienen.

Specifiek voor brussen is individuele aandacht in en tijdens de begeleiding één aspect, maar even waardevol is hen kennis te laten maken met andere brussen en hun gevoelens te kunnen delen met andere brussen die hetzelfde meemaken. Bij de thuisbegeleiding is er aandacht voor gevoelens, talenten, hun plaats in het gezin, info met betrekking tot de broer/zus met beperking en is er ruimte voor vragen en noden. Helaas zijn er nog steeds noden en behoeftes van brussen die onbeantwoord blijven. Er zijn te weinig initiatieven of veel initiatieven die verwateren. De nood is groot. Daarom wil Dienst Ambulante Behandeling de brussen terug in de kijker plaatsen en een brussenkoffer creëren om te ondersteunen bij zowel individuele begeleiding als in groepsaanbod, want een broer of zus is een plus!

Steun door ehvl
€2.780
Organisatie
Dienst Ambulante Begeleiding
Dienst Ambulante Begeleiding