01 apr 2020

Limburg heeft je hart nodig

Ons hart gaat onvoorwaardelijk naar alle Limburgers die tijdens deze crisis onze provincie draaiende houden. Ook al zijn we niet bij elkaar, we zijn er voor elkaar. Solidair.

Zeker voor zij die het nu, maar ook na de maatregelen extra moeilijk hebben: maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Kinderen met een beperking, abrupt gescheiden van hun ouders. Kinderen geïsoleerd in armoede voor wie thuisonderwijs niet vanzelfsprekend is. Jongeren die zich in een problematische gezinssituatie bevinden: we laten ze niet alleen. Niet vandaag. Niet morgen.

Daarom ondersteunen we projecten en organisaties die werken met en voor deze kinderen en jongeren.

Samen zullen we er voor hen zijn.

Jij.

Wij.

Alle Limburgers.

Toon jouw hart en doe een gift op rekeningnummer BE79 7333 7333 3933 met als mededeling 185/0110/02825. Elke gift groter of gelijk aan 40 euro is fiscaal aftrekbaar.

Bedankt voor jouw hart voor Limburg.

 

Limburg heeft je hart nodig