Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Molenberg vzw

Het Spoor is een afdeling van CKG Molenberg die in Maasmechelen een dagopvang voor ouders met hun kinderen (0 - 3 jaar) organiseert. Door het aanbieden van een aantal activiteiten wil Het Spoor opvoedingsondersteunend werken.

Project: Taalstimulering voor peuters

Aankoop en inschakeling van het taalontwikkelingsprogramma 'Dag Jules' en bevorderen van de leescultuur in het peuterklasje van Het Spoor. Het project beoogt een verbeterd taalgebruik bij de peuters (ook de allochtone peuters) en een andere (voor)leescultuur bij de ouders. Zo stimuleert het de cognitieve en taalontwikkeling bij de peuters en vergemakkelijkt het de instap in de kleuterklas.

Molenberg vzw
Daalbroekstraat 120 - Lanaken-Rekem


http://www.ckgmolenberg.be/

Organisatie
Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Molenberg vzw
Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Molenberg vzw