Autisme Limburg

Via culturele, socioculturele, sportieve en educatieve activiteiten zorgt de organisatie voor zinvolle vrijetijdsbesteding voor personen met een autismespectrumstoornis (ASS). Daarnaast organiseert Autisme Limburg vormingsactiviteiten voor ouders van kinderen met ASS en professionelen.

Project: Een eigen plek op maat van jongeren met ASS

Het project behelst het inrichten van een bijkomend vrijetijds- en ontmoetingslokaal op maat van plus 14-jarigen met autismespectrumstoornis.

Organisatie
Autisme Limburg
Locatie
3630 Maasmechelen
Telefoon
+32 474 61 50 37
Autisme Limburg