Het LEONhuis

Leon staat voor Leren en Ontwikkelen. Het LEONhuis is een leer- en ontwikkelingsconcept dat de maatschappelijke emancipatie beoogt van alle inwoners in een buurt/wijk ten behoeve van hun eigen ontplooiing en die van hun onmiddellijke en de grotere samenleving.

De principes van de katholieke dialoogschool, de brede school én de innovatieve school krijgen in het Leonhuis concreet gestalte. Het uitgangspunt is een unieke verwevenheid van onderwijs, zorg, ouder- en buurtbetrokkenheid.

Project: Ouders en kinderen samen taalgewijs op verkenning

Dat een beperkte kennis van het Nederlands een negatieve invloed heeft op zowel het welbevinden van kinderen als hun ouders, staat buiten kijf.

Een taalachterstand zorgt, naast een lage betrokkenheid in school, ook voor een sociaal isolement. Ondanks het feit dat de scholen en vrijetijdorganisaties hieraan proberen tegemoet te komen, lijkt het toch nog moeilijk voor deze kinderen en ouders om bij te benen.

Het LEONhuis biedt daarom samen met Qrios een taalbad aan voor ouder én kind (tot 12 jaar). Het taalbad zal gericht zijn op onmiddellijk gebruik in de dagelijkse context, maar zal de ouders ook helpen om het schoolse gebeuren van hun kind beter (op) te volgen. Hierdoor zullen de ouders ook kunnen communiceren met de leerkrachten van hun kind, en met andere ouders, wat nieuwe sociale contacten met zich meebrengt.

 

Steun door ehvl
€7.146
Organisatie
Het LEONhuis
LEONhuis 2019