JKVG vzw

JKVG vzw werd in 1975 opgericht om de jongerenwerking binnen KVG verder uit te bouwen. De organisatie breidde haar werkzaamheden uit naar tewerkstelling voor personen met beperkingen.

Project: Playing for Success Limburg

Het komt steeds vaker voor dat kinderen in de lagere school al kampen met schoolmoeheid, demotivatie en een negatief zelfbeeld. Kinderen uit kansarme gezinnen lopen hierbij het grootste risico. 

Playing for Success wil kinderen tussen 10 en 14 jaar die zich in deze situatie begeven een boost geven, hun motivatie om te leren weer opkrikken en hun zelfbeeld omhoog halen. De omgeving van een topsportclub werkt motiverend voor kinderen en ouders. 

Samen met eerste klasse voetbalclubs wordt een leercentrum opgericht waar jongeren van diverse scholen een kortdurend traject (wiskunde & taal) doorlopen. Centraal staat de aandacht voor leermotivatie, het opdoen van positieve ervaringen en zelfvertrouwen. Via dit project wilt men enerzijds het Pfs centrum bij KRC Genk dat reeds opgericht is, continueren en uitbreiden, en anderzijds een nieuw Pfs centrum opstarten bij STVV.

Naast de positieve resultaten voor de kinderen, worden ook de ouders en de school betrokken bij het verhaal. Ouders omdat ze de leerlingen brengen en halen, maar ook door hen uit te nodigen voor een rondleiding in het stadion, de diploma uitreiking,… De betrokkenheid van de leerkrachten is er doordat zij wekelijks een verslag ontvangen van de afgelopen sessies, zodat ook positieve elementen een plaats in de klas krijgen. In sommige gevallen kan een Pfs deelname voor een kind een overgang zijn naar een sportbeoefening in clubverband. Samen met ouders en leerling wordt dan gekeken of dit op de desbetreffende club kan, of dat er een andere club is in de nabijheid van de woning.

Steun door ehvl
€2.000
Organisatie
JKVG vzw
JKVG 2019