Gemeentebestuur Houthalen - Helchteren - Dienst Welzijn

 

Het schoolopbouwwerkproject tracht de schoolachterstand van leerlingen (0 tot 12 jaar) weg te werken. SOW Houthalen - Helchteren heeft reeds 16 jaar ervaring op het gebied van onderwijsproblematiek in kansarme gezinnen. SOW begeleidt projecten en processen met ouders, kinderen en jongeren in samenwerking met scholen en dit in functie van taalstimulering, onderwijsvoorlichting en opvoedingsondersteuning.

Project: Letterklasje

Het project voorziet in een extra taalaanbod dat de taalachterstand van vooral allochtone kinderen helpt verminderen. 'Letterklasje' beoogt taalstimulering voor kinderen van het 1ste leerjaar die kampen met taalachterstand en vorming voor hun ouders in onderwijsondersteunend gedrag.


Gemeentebestuur Houthalen - Helchteren
Dienst Welzijn
011/60.04.46

Organisatie
Gemeentebestuur Houthalen - Helchteren - Dienst Welzijn
Gemeentebestuur Houthalen - Helchteren - Dienst Welzijn