Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 't Hummelhuis

  

't Hummelhuis heeft als opdracht een kwalitatieve en kindgerichte opvang en begeleiding aan kinderen (0 tot 12 jaar) en hun gezinnen te bieden daar waar de opvoeding vast loopt of dreigt vast te lopen en waarvoor met een tijdelijk hulpaanbod voldoende perspectief is op verandering.

Project: Een koffer vol ontwikkelingskansen

Ontwikkelen van een koffer met ontwikkelingsstimulerend materiaal om te gebruiken in de begeleiding van maatschappelijk kwetsbare gezinnen die via 't Hummelhuis gezinsondersteuning krijgen. De materialen kunnen gebruikt worden voor het stimuleren van de socio-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van het jonge kind (0 tot 6 jaar). Het project wil ook het personeel de kans geven om rond deze methodieken verdere opleiding te volgen en literatuur aan te kopen.

CKG 't Hummelhuis vzw
Van Caenegemlaan 1 - 3500 Hasselt


http://www.hummeltjes.be/

Organisatie
Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 't Hummelhuis
Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 't Hummelhuis