De Brug Beringen vzw

De Brug biedt onderwijs aan leerlingen tussen 3 en 14 jaar. Dit kunnen leerlingen zijn met een leerstoornis (type 8), met een lichte mentale achterstand (type 1) of met een matig tot ernstige mentale achterstand (type 2). De school beoogt voor deze leerlingen een zo goed mogelijke integratie in de maatschappij, zowel naar kennis als naar vaardigheden. De Brug wil de ontspanningsmogelijkheden voor de auti-kinderen tijdens de speeltijd uitbreiden en aanpassen aan de mogelijkheden en specifieke opvoedingsbehoeften van deze leerlingen. Kinderen met ASS hebben minder kans om zich te ontspannen op een gewone speelplaats. Zij hebben nood aan extra begeleiding en structuur. Via een aangepaste spelomgeving kunnen ze zich echt ontspannen en ontplooien. De Brug Beringen vzw Vrij Buitengewoon Lager Onderwijs Maasheide z/n 3580 Beringen 011/42.63.28
Organisatie
De Brug Beringen vzw
De Brug Beringen vzw