BuSO De Wissel

 

De Wissel staat in voor de opvoeding en het onderwijs van jongeren die psychisch gekwetst zijn of verstandelijk of sociaal minder bedeeld zijn. De Wissel wil hen helpen om zich maximaal te ontplooien om zich later in het gewone maatschappelijke leven te kunnen handhaven.

 

Project: Stevig in je schoenen

 

Sprint gebruiken zodat leerlingen zelfstandig informatie kunnen verwerven en verwerken. De Wissel wil jongeren leren werken met een computer en wil daarbij vooral aandacht schenken aan het opzoeken van informatie over onderwerpen die hen op maatschappelijk vlak vaardiger maken. Aangezien de jongeren dol zijn op werken met de computer wil de Wissel de computerles ook als een extra beloning gebruiken: goed gedrag wordt beloond met extra tijd op de computer. Ook wil de Wissel aangepaste computerprogramma's gebruiken waardoor jongeren met leesproblemen zelfstandiger leren lezen. Hierdoor krijgen zij meer zelfvertrouwen en wordt hun onafhankelijkheid vergroot.

 

BuSO De Wissel
Arbeidsstraat 66
3600 Genk
089-38.03.49

 

http://www.de-wissel.be/
Organisatie
BuSO De Wissel
BuSO De Wissel