De regenbOog vzw

 

De regenbOog streeft ernaar om alle personen met een beperking, als volwaardige burgers, te laten deelnemen aan educatieve en ontspanningsactiviteiten in de vrije tijd. De regenbOog organiseert verschillende activiteiten voor kinderen en jongeren met een beperking (speelpleinwerking, kinderatelier, turnen, muziek- of computerles, rolstoeldansen, ....)

 

Project: een vakantiekamp voor kinderen met een beperking uit al dan niet kansarme gezinnen

 

Dit vakantiekamp loopt van 13 tem 19 juli en wil de gezinnen positieve ervaringen laten beleven. De regenbOog wil gezinnen uit hun isolement halen en wil een sociale mix nastreven door kinderen met een beperking uit al dan niet kansarme gezinnen samen te brengen tijdens een vakantiekamp. Ook niet kansarme kinderen en ouders hebben baat bij een goede begeleiding, samenwerking en informatie-uitwisseling.

 

De regenbOog vzw
Weg naar As 60a
3600 Genk
089-35.85.65

 

http://www.deregenboog.be/
Organisatie
De regenbOog vzw
De regenbOog vzw