CAW Sonar vzw

't brugHuis is een leer- en doecentrum van CAW Sonar waar achtergestelde moeders met jonge kinderen terecht kunnen. Voor elke moeder wordt een aangepast hulpverlenings- en activeringstraject uitgestippeld. Ouders kunnen er ook terecht voor opvoedingskundig advies en vorming.

Project: Een ontmoetingsruimte zonder drempel

CAW Sonar wil 't brugHuis toegankelijker maken voor kansarme zwangeren en ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar. Daarom wil Sonar de ontmoetingsruimte aanpassen aan deze specifieke doelgroep. Bovendien wil Sonar andere zorgverleners (bv. Kind en Preventie, prenatale zorgdiensten,

Organisatie
CAW Sonar vzw
CAW Sonar vzw