Daidalos vzw

Daidalos vzw zorgt voor pedagogische, sociale, materiële en praktische begeleiding van gezinnen met minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie. De vzw wil het gezin beter laten functioneren waardoor alle gezinsleden de beste ontwikkelingskansen krijgen in hun milieu.

Project: Ouderwerking binnen dagcentrum Houthalen.

Daidalos wil de ouders van de gezinnen die het begeleidt info en steun bieden bij hun opvoedkundige taken. Vooral de thema’s gezonde voeding en beweging krijgen specifieke aandacht. In de ouderwerking kunnen ouders niet alleen terecht voor advies, maar kunnen ze ook ervaringen met elkaar uitwisselen. Bovendien wil Daidalos de gezinnen laten kennismaken en deelnemen aan vrijetijds en culturele activiteiten.

Daidalos vzw Drossaardplein 1
3990 Peer
011-57.20.99

www.daidalosvzw.be

YouTube

Organisatie
Daidalos vzw
Daidalos vzw