BC Sint-Elisabeth

De organisatie doet aan opvang en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale beperking en/of gedrags- en emotionele stoornissen. Het dienstenaanbod bestaat uit internaat, semi-internaat, kortverblijf, dagcentrum, tehuis voor werkenden en niet-werkenden, logeerfunctie, begeleid wonen en beschermd wonen.

Project: Let's get fit, Sint-Elisabeth!

De organisatie wil een programma opzetten waarbij de zorggebruikers (met een mentale beperking) via spel en andere werkvormen op een verantwoorde en positieve manier leren omgaan met voeding en beweging. Het programma vereist een investering in sport- en didactisch materiaal.

Organisatie
BC Sint-Elisabeth
Locatie
3990 Peer-Wijchmaal
Telefoon
+32 11 39 95 00
BC Sint-Elisabeth