Autisme Limburg

Via culturele, socioculturele, sportieve en educatieve activiteiten zorgt de organisatie voor zinvolle vrijetijdsbesteding voor personen met een autismespectrumstoornis (ASS). Daarnaast organiseert Autisme Limburg vormingsactiviteiten voor ouders van kinderen met ASS en professionelen.

Project: Sensorische, motorische en cognitieve ontwikkelingsstimulering bij kinderen met autisme

Autisme Limburg ontwikkelt een laagdrempelig senso-motorisch en cognitief ontwikkelingsprogramma voor kinderen met ASS. Het programma wordt aangeleerd aan de begeleiders d.m.v. ‘training on the job'. Ouders en andere hulpverleners kunnen het programma aanleren zodat ze het ook thuis kunnen aanwenden.

Organisatie
Autisme Limburg
Locatie
3630 Maasmechelen
Telefoon
+32 474 61 50 37
Autisme Limburg